Продажби и наеми на недвижими имоти от Compass Property

Полезни връзки

КУПУВАМ ИМОТ, НО КОЙ Е ПРОДАВАЧ?

КУПУВАМ ИМОТ, НО КОЙ Е ПРОДАВАЧ? Купувам имот, но кой е продавачът-единият съпруг или и двамата? Ето няколко възможни случаи, даващи отговор на въпроса „Кой епродавачът?” 1.Когатоимотът, който купувам е лична собственост само на ...

» Виж повече

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТ ПО ДАВНОСТ

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТ ПО ДАВНОСТ Придобиването на недвижим имот може да стане по няколко начина -Чрез сделка / покупко-продажба, дарение и др./ -По наследство -Чрез завещание -По давност Давността епериод от време, определен от закона, през който едно ...

» Виж повече

ВАЖНИТЕ НЕЩА ПРИ ПОКУПКА НА ИМОТ

ВАЖНИТЕ НЕЩА ПРИ ПОКУПКА НА ИМОТ Дошъл е моментът, в който решаваме да си купим мечтаното жилище.Емоцията и вълнението са големи, защото това ще е нашият дом, нашето място.Започваме да четем нервно обявите ...

» Виж повече

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЕЩНИ ТЕЖЕСТИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЕЩНИ ТЕЖЕСТИ Това е документът, който в зависимост от съдържанието си, може както да ни притесни и дори да ни откаже от покупката на даденимот, така може и да ни даде ...

» Виж повече

ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕН ИМОТ

ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕН ИМОТ Иван и брат му Марин са съсобственици. Иван притежава 2/6 идеални части от апартамент, намиращ се в двуетажна къща, а Марин- 4/6 идеални части. Към жилището има и маза. Двамата ...

» Виж повече

КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР

КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР Какви данни се съдържат в кадастралния регистър и в кадастралната карта на недвижимите имоти? КАДАСТРАЛНАТА КАРТАна един имот съдържанеговите граници.Независимо дали става дума за поземлен имот, сграда включително изградена ...

» Виж повече

АКТ 14, АКТ 15 И АКТ 16- КАКВО УДОСТОВЕРЯВАТ?

АКТ 14, АКТ 15 И АКТ 16- КАКВО УДОСТОВЕРЯВАТ? Акт образец 14, Акт образец 15 и Акт образец 16 (накратко Акт 14, Акт 15 и Акт 16) са документи, които удостоверяват ...

» Виж повече

Първа   « 1 2 »  Последна