Продажби и наеми на недвижими имоти от Compass Property

Кариери

Имате опит в областта на недвижимите имоти? Възползвайте се от възможността за реализация във водеща агенция! Кандидатствайте сега! — в КОМПАС ПРОПЪРТИ!


ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО РЕЗЮМЕ И МОТИВАЦИОННО ПИСМО:

 office@compassproperty.eu

телефон за контакт: + 359 898453334         

Илиана НаковаКомпас пропърти е член на НСНИ (Национално Сдружение Недвижими Имоти) от 2013 година!

Предмет на организацията:

Защитава интересите на посредниците в сделките с недвижими имоти, да унифицира критериите за работа и да обезпечи нормативното регламентиране на посредника в областта на недвижимите имоти. Работи за защита както на своите членове, така и на потребителите на този вид услуга

Цели

В повечето страни в света има създадена нормативната база, която дава сигурност както на посредниците, така и на клиентите на пазара за недвижима собственост. НСНИ, изучавайки чуждия опит се стреми да наложи световните стандарти в практиката на недвижимите имоти в България.

Представяне

Национално сдружение Недвижими имоти /НСНИ/ е създадено през 1992 г. като организация с нестопанска цел и е регистрирано по Закона за лицата и семействата. В последствие с настъпилите промени в българското законодателство сдружението бе пререгистрирано през 2001 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.