Продажби и наеми на недвижими имоти от Compass Property

Процес на продажба с Компас пропърти

Има няколко ключови стъпки в продажбата на имот -  тази бърза справка може да бъде от помощ при идентифицирането на най-важните етапи.

1) Оценка на имота

С цел да се даде пазарната оценка, ние ще вземем под внимание:

• местоположението на имота
• удобство за училищата и магазини
• транспортните връзки
• сравнение: какви са офертните цени и реалните продажни цени на подобни имоти във Вашия район.
• всички подобрения, които сте направили на имота или работи, които все още са необходими.
• текущото търсене от купувачите

Ще използваме опита си, за да стигнем  до  най-добрата цена за Вашия имот.

2) Подписване на договор.

Веднъж решено да започнем с маркетинга  на Вашия имот, ще вземем всички необходими измервания и ще подготвим описанието за данните на собствеността Ви и за регистрацията  в  интернет. Публикуването става с Ваше одобрение. Всички изисквания се вписват в договор между нас. Той регламентира и гарантира очакванията и поетите ангажименти и за двете страни. 

3) Маркетинг


С всички подготвени  материали,  ние  може да започнем продажбата на имота Ви.  В допълнение на участието на Вашата собственост в сайта ни, рекламни материали за имота Ви  ще бъдат публикувани във водещите портали за имоти.

По желание клиента имотът може да бъде рекламиран и по страниците на избрани вестници и списания за имоти.

Предложението ще бъде популяризирано и сред огромнана база данни от наши клиенти,  които търсят да закупят имот с подобни характеристики, която ежеседмично съгласуваме с наши колеги от други агенции. Всеки потенциален купувач, ще бъде запознат с имота персонално от наш брокер.

4) Подготовка на имот

Първите впечатления имат значение - това е факт.

Какво по-добро време за освежаване на някои  стаи,  входната врата, градината.......

......... всичко,  което може да хване окото на потенциален купувач, може да бъде достатъчно за да го откаже.

Ще се радваме да ви помогнем със съвети, така че всичко да бъде лесно за Вас.


5) Огледи

С придружител или без придружител, изборът е Ваш. Най-важното нещо е купувачите  да видят вашия дом без да бързат, без стрес, по начин, по който  могат да вземат информирано решение.

Не подценявайте силата на свежите  цветя или миризмата на прясно сварено кафе - тези първи впечатления винаги оказват положителен ефект.

За организирането и провеждането на успешни огледи и презентации екипът на Компас пропърти работи седем дни в седмицата. Разчитайте на нас!

6) Оферти


След като получим оферта, ние ще ви поканим, за да я обсъдим в контекста на положението  на купувача.
Ще Ви посъветваме как да процедирате и ще помогнем да Вземете най- доброто решение. Можете да приемете или да отхвърлите оферта, или да ни инструктирате да преговаряме от Ваше име, за да се опитаме да постигнаем по-добра цена.

6) Проучване

Пповерката на имота и документите по сделката-това е наш ангажимент.


7) Договор за продажба

Когато и двете страни са се разбрали за всички подробности се пристъпва към подписване на договора. След подписването, продажбата става правно обвързваща и купувачът трябва да плати депозит.


8) Завършване на сделката

Собствеността законно се прехвърля на купувача  в момента, в който цялата сума бъде прехвърлена на продавача.
По време на приключване на сделката трябва да опразните  собственоста си  и предадете ключовете на новите собственици.

9) Изнасяне

Организирайте се  предварително, направете списъци: има много хора, с които да се свържете и уведомите, не оставяйте нищо на случайността!

Ако имате много мебели и вещи, то може да си  струва наемането на фирма, с което можем да помогнем.