Продажби и наеми на недвижими имоти от Compass Property

Предлагани услуги и цени

 

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ И ЦЕНИ

Придружаваме клиентите си за оглед при покупко – продажба и/или наем на имот. 

1. Посредничество при продажба на недвижим имот – 3 % от продажната цена за имот в гр.София и 5 % за имот извън София, но не по-малко от 800 евро, платими от продавача на имота;

2. Посредничество при покупка на недвижим имот – 3 % от покупната цена за имот в гр.София и 5 % за имот извън София, но не по-малко от 800 евро, платими от купувача на имота;

3. Посредничество при учредяване право на строеж върху недвижим имот – 4 евро/кв.м. върху РЗП на бъдещата сграда, платими от представляваната страна;

4. Посредничество при отдаване под наем на недвижим имот – 50 % от един месечен наем, платими от собственика на имота;

5. Посредничество при наемане на недвижим имот – от 50 до 100 % от един месечен наем, платими от наемателя на имота;

6. Управление на недвижим имот – 15 % от всеки месечен наем, платими от собственика на имота;

7. Обслужване на сделки с недвижими имоти (проверка на документи по собствеността, изготвяне на предварителен договор, организиране на нотариалното изповядване и съдействие при разплащането) – 1,5 % от продажната цена на имота - безплатно при сключване на посреднически договор;

8. Съдействаме за осигуряване на всички изискващи се документи, свързани с осъществяване на сделка при нотариус и регистрация на имота в България - 1,5 % от продажната цена на имота - безплатно при сключване на посреднически договор за продажба;

9. Оглед на имот, преглед на документите по собствеността и консултация относно пазарната цена – безплатно при сключване на посреднически договор;

10. Изготвяне на писмена експертна оценка на недвижим имот – по договаряне.

11. Пълно консултантско и документално обслужване (във всички държавни и общински структури) относно статута, възможностите за застрояване, търговска дейност, офисни нужди и др. на недвижими имоти (вкл. незастроени) – по договаряне съобразно обема и вида на поръчката.

12. Пълно архитектурно, интериорно, екстериорно обслужване – по договаряне съобразно обема и вида на поръчката.


* Всички възнаграждения са без начислен ДДС!