Продажби и наеми на недвижими имоти от Compass Property

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЕЩНИ ТЕЖЕСТИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЕЩНИ ТЕЖЕСТИ

 

Това е документът, който в зависимост от съдържанието си,  може както да ни притесни и дори да ни откаже от покупката на даден имот, така може и да ни даде нужното спокойствие. Това удостоверение показва дали върху даденимот има вещни тежести-право на ползване, право на строеж, ипотеки, възбрани, искови молби за собственост и др. 

 

Тези вещни тежести са учредени не в полза на собственика на имота, а в полза на друго лице. Точно поради тази причина се наричат тежести, защото обременяват от една страна имота, а от друга са от такова естество, че самия собственик трябва да се съобразява с тях.

 

Ние, като купувачи, трябва също да се съобразим с правата, които са придобили трети лица върху имота. Не е справедливо да плащаме уж за чист имот, доверявайки се само на думите на продавача, а накрая да се окаже, че сме си купили примерно имот с ползвател или в даден момент да бъдем съдебно отстранени, защото се е оказало, че друг е собственика.

 

Да, ние ще можем да искаме връщане на платената сума от нашия продавач, но кога ще я получим и дали ще я получим, ако той не притежава нищо на негово име, е въпрос с повишена трудност и решаването на който е отнема време.

 

Още преди подписването на предварителен договор за покупко-продажба, трябва да сме наясно дали върху имота има вещни тежести, какви са те, от кого са и от кога са. За целта е нужно да си извадим удостоверение за вещни тежести от Агенцията по вписванията. Подобно се изважда и към момента на изповядване на нотариалната сделка. Разбира се за целта е нужно продавачът да ни е снабдил с копия от някои документи /документ за собственост, скица, схема и др/  или заедно с него да изискаме подобна справка. Нормално е купувачът да извърши такава проверка и смятам, че не е нужно да се аргументирам защо, имайки предвид важността на това удостоверение и на информацията в него.