Продажби и наеми на недвижими имоти от Compass Property

Компас Пропърти маркетинг стратегии

Ние разбираме стойността на стратегическия маркетинг и чрез комбиниране на модерни технологии,  изпитани традиционни методи  и маркетингови материали, предлагаме едно наистина конкурентно предимство.

Когато става дума за маркетинг на Вашия имот, вярваме, че иновациите и творчеството са желателни, но ефективността е от съществено значение. По-долу са изброени нашите маркетинг методи.

1) Помислете за Интернет

Интернет е първото  място, където се озовават тези, които търсят имот. Чрез интернет ние можем да постигнем възможно най-голямата аудитория за вашия имот.

Ние използваме всички, най-посещавани външни портали  за собственост, за да гарантираме, че вашият имот ще  достигне до максимален брой  активни купувачи. Квалифицирани IT специалисти, ще се погрижат, вашият имот да бъде най-добре позоциониран в интернет.

2)  Нека всички се замислим над това...Професионална фотография и етажни планове!

Високото качество на представяне на вашия дом е от жизненоважно значение за привличане на купувачи.

Специално нает от нас  професионален фотограф прави широкоъглови фотографии, които заедно с етажните планове позволяват да демонстрирате своята собственост, като произведение на изкуството. Чрез различни медии, които са достъпни за нас и привлечаме по-сериозни кандидати, за да видят вашия дом.

3) Активен маркетинг.

Ние смятаме, че е наша работа да гарантираме, че всички подходящи купувачи, регистрирани в нашата база данни, да бъдат уведомени своевременно за вашия имот и да ги насърчим да  го видят.
Ние не седим и  чакаме телефона да звънне, и кандидатите да дойдат сами при нас, правим всичко възможно да ги намерим за Вас.

4) Помислете за местните печатни издания.

Ние ви предоставяме възможност да рекламирате в избрани от вас вестници и списания.

5) А защо не добрият стар билборд?

Замислялили сте се как рекламата от билборда покрай, който сме профучали с колата си или автобуса остава в главата ни дълго, след като сме го преминали? Свържете се с нас ако искате и вашата реклама да „остане” в нечия глава.

6) Да им изпратим мейл, който да ги накара да се замислят!

Ние редовно изпращаме мейли на потенциалните купувачи на имота ви, за да поддържаме жив интереса им към него.

7) Facebook, Twitter….

Социалните мрежи са все по-развиваща среда с все повече и повече приложения. Ще останете изненадани, колко много от нашите и вашите приятели ще останат заинтригувани от собственоста ви.