Отпадъците са ресурса на бъдещето

 

 

 

ФИЛОСОФИЯ

Консултантските фирми в областта на екологичните технологии и възобновяеми енергийни източници са много, но доста от тях липсват компетенции или е направена така, че не защитава най-добрата възможна подготовка и изпълнение на проектите си по интегриран начин.

Е.A.Солушънс OОД предлага този интегриран и интердисциплинарен подход. 

Целта на Е.A.Солушънс OОД е връзката на ноу-хау в екологични технологии, възобновяеми енергийни източници и финансиране, в комбинация с взаимното свързване на адекватни партньори и следователно създаването на добавена стойност за клиентите й и техните клиенти. 

Тази добавена стойност може да бъде например, обединяването на подходящи партньори; избягване на ненужни интерфейси или изготвяне на документи, които са подходящи за специфична целева група (напр. аминистративни органи, банки, инвеститори и др.)

 

 

 

 


Е.A.Солушънс OОД  © 2016. Всички права запазени.