Отпадъците са ресурса на бъдещето

 

 

 

РЕФЕРЕНЦИИ

Благодарение на интердисциплинарния подход на "Е.A. Солушънс"EOОД препоръките обикновено не се дължат само на едно поле на дейност, но често влияят на броя на областите за действие. 

Влизането на пазара и финансирането на сектора са независими субекти, всеки от които е свързан с определена област на нашите дейности. 

Поддържането на доверието и конфиденциалността на клиентите е основен принцип за бизнеса и ние от "Е.A. Солушънс"EOОД стриктно спазваме това.

 

 


Е.A.Солушънс OОД  © 2016. Всички права запазени.