Отпадъците са ресурса на бъдещето

 

 

 

ОКОЛНА СРЕДА / УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Е.A.Солушънс EOОД предлага редица услуги с цел да се ускори пътя на управлението на отпадъците към управление на ресурсите:

 • Химически състав и анализ на отпадъци и биопродукти
 • Прединвестиционно проучване по техническа част и оборудване
 • Супервайзер, по изграждане , пуск, наладка, обучение на персонал, гаранционен и следгаранционен сервиз и доставка на резервни части
 • Възможност за частичен лизинг
 • Концепция и подготовка на проекти.
 • Изготвяне на проучвания и устройствени планове .
 • Концепция на проекти за управление на отпадъците.
 • Разработване(изготвяне) на тръжна документация
 • Подкрепа за подготовка и участие в търгове
 • Съпътстващи в изпълнението на ПЧП модели
 • Подкрепа в преговорите с потенциални партньори, работодатели, изпълнители, доставчици, финансиращи институции и застрахователни компании
 • Финансиране/Намаляване на риска.
 • Подкрепа за финансиране на проекти
 • Консултации по отношение на потенциал грантове / субсидии
 • Съдействие, във връзка със застраховането на финансови рискове
 • Управление на проекти
 • Подкрепа на управление
 • Образование / обучение на персонала
 • В определени случаи: участие в проекти

 

 

 


Е.A.Солушънс OОД  © 2016. Всички права запазени.