Отпадъците са ресурса на бъдещето

 

 

 

КОМПАНИЯТА

E.A.Солушънс EООД
“Отпадъците днес са ресурса на бъдещето "

 

Е.А. Солушънс предлага един различен поглед към оползотворяването на отпадъците.

 

ЗА НАС

Съдружниците в компанията дълго време са заемали редица ръководни функции в известни международни корпорации в областта на управление на отпадъците, технологиите за опазване на околната среда, битовата и промишлена химия, инфраструктурата и финансирането на проекти. 

Дългогодишния опит в тези сектори, иновативни решения за сложни казуси, ясно дефинирана регионална насоченост и изключителна международни мрежа е отворена за всички клиенти на Е.A.Солушънс EOОД.

 

 


Е.A.Солушънс OОД  © 2016. Всички права запазени.