Отпадъците са ресурса на бъдещето

 

 

 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Развитието на възобновяемите източници на енергия е един от основните въпроси за оцеляването на нашата планета. 

Конвенционалните източници на енергия намаляват постоянно, предизвикват значителни екологични щети и непредвидими рискове за живота на Земята, стават все повече и повече последствията от използването на тези енергийни източници. 

Това налага една нова концепция за устойчив добив на енергия от отпадъци. Е.A. Солушънс OОД е поела мисията за подкрепа на проекти за възобновяема енергия с ноу-хау.

Търговски и юридически данни от научни изследвания и анализ по отношение на ситуацията в определена страна

 

 


Е.A.Солушънс OОД  © 2016. Всички права запазени.